Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
211   Kokouksen avaus
212   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
213   Työjärjestyksen hyväksyminen
214   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
215   Kuntayhtymän johtaja, rehtorin katsaus
216   Asia ei ole julkinen
217   Hallinto-oikeuden päätös
218 Riverian pedagoginen suunnitelma
219 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021 - 2023
220 Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset, lokakuu 2020
221   Toimitilaselvitys 2020
222 Joensuun Peltolan E- ja F -rakennusten muutostyöt / urakoitsijavalinnat
223   Nurmeksen asuntolajärjestelyt
224   Lomarahan maksaminen
225   Koulutusviennin tilannekatsaus
226   Riverian ja Shin Rai International Vocational Institute (Myanmar) yhteistyösopimus
227   Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
228   Ilmoitusasiat
229 Vuoden 2021 kokousajat ja seuraava kokous
230   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Hurskainen Veli-Matti jäsen
Kosonen Juha jäsen
Meriläinen Juhani puheenjohtaja
Saarelainen Ilpo I varapuheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Jaakkola Atso jäsen
Jalovaara Raili jäsen
Koistinen Päivi jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Roivas Maria jäsen
Väistö Leena jäsen
Hölttä Anna yhtymävaltuuston pj
Parviainen Vesa yhtymävaltuuston I. vpj
Toivanen Ville yhtymävaltuuston II. vpj
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Herranen Jatta pedagoginen johtaja
Karppinen Anne viestintä-, markkinointi- ja myyntipäällikkö
Kokko Teemu toimialajohtaja
Laituri-Korhonen Merja hallintojohtaja
Sivonen Olli toimialajohtaja
Pihonen Heli pöytäkirjanpitäjä
Turunen Tarja tekninen sihteeri

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 19.10.2020 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riverian internet-sivuilla www.riveria.fi.