Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
179   Kokouksen avaus
180   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
181   Työjärjestyksen hyväksyminen
182   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
183   Kuntayhtymän johtaja, rehtorin katsaus
184   Osavuosikatsaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta
185 Koulutuskuntayhtymän ja jäsenkuntien kunnallisjohdon työkokoukset
186 Hallintosääntö 1.1.2021
187   Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy:n toiminnan kehittäminen
188   Konsernijohdon ennakkokäsityksen selvittäminen
189   Toimialajohtajan, palvelut ja hyvinvointi -toimiala virkavalinnan vahvistaminen
190   Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
191   Ilmoitusasiat
192   Seuraava kokous
193 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023, talousarvio 2021
194   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Meriläinen Juhani puheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Hurskainen Veli-Matti jäsen
Jaakkola Atso jäsen
Jalovaara Raili jäsen
Koistinen Päivi jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Kosonen Juha jäsen
Roivas Maria jäsen
Väistö Leena jäsen
Hölttä Anna yhtymävaltuuston pj
Parviainen Vesa yhtymävaltuuston I. vpj
Toivanen Ville yhtymävaltuuston II. vpj
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Suomalainen Kati opiskelijoiden varaedustaja
Herranen Jatta pedagoginen johtaja
Karppinen Anne viestintä-, markkinointi- ja myyntipäällikkö
Laituri-Korhonen Merja hallintojohtaja
Mutanen Jere vt. toimialajohtaja
Sivonen Olli toimialajohtaja
Pihonen Heli pöytäkirjanpitäjä
Turunen Tarja tekninen sihteeri

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 21.10.2020 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riverian internet-sivuilla www.riveria.fi.