Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
152   Kokouksen avaus
153   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
154   Työjärjestyksen hyväksyminen
155   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
156   Kuntayhtymän johtaja, rehtorin katsaus
157   Toimialajohtajan, Palvelut ja hyvinvointi -toimiala virka
158   Toimialajohtaja, teknologia-toimiala sijainen ja 2. sijainen
159   Eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
160   Teknologia-toimialan neuvottelukunnan jäsenen muutos ja varapuheenjohtajan valinta
161   Riverian liittyminen Suomen fotoniikan seura ry:n jäseneksi
162 Yhtymähallituksen linjaukset strategiatoimenpiteistä
163   Hallintosääntö 1.1.2021
164 Kolmannesvuosikatsaus 2/2020
165   Lieksan koulutusyksikön toimintojen uudelleenjärjestely
166   Lieksan keittiön henkilökuntaa koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen
167 Lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista
168 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021- 2023, talousarvio 2021 -prosessi
169   Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy:n selvitysten jatkotoimenpiteet
170   Osavuosikatsaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta
171   ILO -hankkeeseen liittyvä hybridi kuorma-auton hankinta
172   Paikallisen työaikapankkisopimuksen irtisanominen ja liukuvan työajan ehtojen muuttaminen
173   Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
174 Koronaepidemian vaikutuksista Riverian toimintaan
175   Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
176   Ilmoitusasiat
177   Seuraava kokous
178   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Meriläinen Juhani puheenjohtaja
Saarelainen Ilpo I varapuheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Hurskainen Veli-Matti jäsen
Jaakkola Atso jäsen
Jalovaara Raili jäsen
Koistinen Päivi jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Kosonen Juha jäsen
Roivas Maria jäsen
Väistö Leena jäsen
Hölttä Anna yhtymävaltuuston pj
Parviainen Vesa yhtymävaltuuston I. vpj
Toivanen Ville yhtymävaltuuston II. vpj
Ala Isabella opiskelijoiden edustaja
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Herranen Jatta pedagoginen johtaja
Karppinen Anne viestintä-, markkinointi- ja myyntipäällikkö
Laituri-Korhonen Merja hallintojohtaja
Mutanen Jere vt. toimialajohtaja
Sivonen Olli toimialajohtaja
Riissanen Timo henkilöstöhakukonsultti, Personnel
Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä
Kokko Teemu koulutuspäällikkö

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 24.9.2020 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riverian internet-sivuilla www.riveria.fi.