Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2 Edustajien toteaminen
3   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4   Työjärjestyksen hyväksyminen
5   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
6   Ääntenlaskijoiden valitseminen
7   Yhtymävaltuuston jäsenen vaihtuminen
8   Yhtymävaltuuston puheenjohtajan valinta
9   Eronpyyntö yhtymähallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta
10 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän perussopimus 1.1.2020
11 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
12 Tilinpäätös 31.12.2019
13 Valtuustoaloite opiskelijaedustajasta valtuuston ja hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella
14 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen yhtymävaltuustolle
15   Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
16   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Puhakka Olli jäsen
Ainasto Päivi jäsen
Hirvonen Jukka jäsen
Kinnunen Kyösti varajäsen
Hyökki Sirpa jäsen
Keränen Mika jäsen
Kettunen Juho jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Korte Atte jäsen
Lampi Aino jäsen
Martikainen Kari jäsen
Mikkola Anne Kikkis jäsen
Mukkala Kati jäsen
Oinonen Veijo jäsen
Salo Kauko jäsen
Seppänen Tapio jäsen
Summanen Rosa jäsen
Sutinen Anton jäsen
Tiainen Arja-Irene jäsen
Toivanen Ville yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Vänskä Mirja jäsen
Karttunen Aira jäsen
Wickström Pertti jäsen
Mähönen Pentti jäsen
Parviainen Vesa yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Timonen Tarja jäsen
Eronen Jyry jäsen
Perkkiö Kimmo varajäsen
Kuronen Vesa jäsen
Nykänen Markku jäsen
Romppanen Anne jäsen
Jalovaara Raili jäsen
Keronen Niko jäsen
Lehtinen Pirkko jäsen
Väänänen Timo jäsen
Martikainen Sari jäsen
Hölttä Anna yhtymävaltuuston puheenjohtaja
Säämänen Jussi jäsen
Blomberg Marko jäsen
Nissinen Jonna jäsen
Turunen Sini jäsen
Kuronen Riitta jäsen
Parviainen Martti varajäsen
Hämäläinen Hannu jäsen
Laasonen Suvi jäsen
Karvinen Esa pöytäkirjanpitäjä, kuntayhtymän johtaja, rehtori
Saarelainen Ilpo yhtymähallituksen 1. varapuheenjohtaja
Koistinen Päivi yhtymähallituksen jäsen
Purmonen Mika yhtymähallituksen jäsen

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 20.5.2020 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riverian internet-sivuilla www.riveria.fi.