Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
40   Kokouksen avaus
41   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
42   Työjärjestyksen hyväksyminen
43   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
44   Kuntayhtymän johtaja, rehtorin katsaus
45   Kuntayhtymän johtaja, rehtorin kehityskeskustelu vuonna 2020
46   Edustajan nimeäminen Sakupe Oy:n yhtiökokoukseen
47   Palvelut ja hyvinvointi -toimialan toimialajohtajan sijaisen palkkaus
48   Teknologia-toimialan toimialajohtajan sijaisen palkkaus
49   Teknologia-toimialan toimialajohtajan 2. sijainen
50   Palvelut ja hyvinvointi -toimialan toimialajohtajan 2. sijainen
51 Riverian valmiussuunnitelma ja toiminta virusepidemian aikana
52 Yhteisvalinnan 2020 tulokset Riveriassa
53 Riverian näkökulmia ja evästyksiä oppivelvollisuuden laajentamiseen
54 Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset, helmikuu 2020
55   Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset
56   Vuoden 2019 oppimisympäristöinvestointien toteutuminen
57 Sisäisen tarkastuksen suunnitelma vuodelle 2020
58   Riverian ja Shin Rai International Vocational Institute (Myanmar) yhteistyösopimus
59   Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
60   Ilmoitusasiat
61   Seuraava kokous
62   Valmiuslain toimeenpanoon liittyvät työnantajatoimenpiteet Riveriassa
63   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Saarelainen Ilpo I varapuheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Hurskainen Veli-Matti jäsen
Jaakkola Atso jäsen
Koistinen Päivi jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Huttunen Satu varajäsen
Oinonen-Vänskä Sari jäsen
Roivas Maria jäsen
Väistö Leena jäsen
Parviainen Vesa yhtymävaltuuston I. vpj
Toivanen Ville yhtymävaltuuston II. vpj
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Herranen Jatta pedagoginen johtaja
Ignatius Harri toimialajohtajan sijainen
Laituri-Korhonen Merja hallintojohtaja
Mutanen Jere toimialajohtajan sijainen
Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 19.3.2020 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riverian internet-sivuilla www.riveria.fi.