Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3 Osallistuminen neuvottelukunnan kokouksiin sähköisesti
4   Työjärjestyksen hyväksyminen
5   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
6 Palvelut ja hyvinvointi -toimialan koulutustarjonnan suuntaaminen vuodelle 2021
7   Toimintaympäristö ja kilpailutilanne Palvelut ja hyvinvointi -toimialalla
8 Yhteishaun tulokset 2020
9   Työelämäpalautekyselyn 2019 tulokset
10   Ilmoitusasiat
11   Seuraava kokous
12   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Ainasto Päivi varapuheenjohtaja
Hämäläinen Hannu puheenjohtaja
Karkkonen Esko jäsen
Mukkala Kati jäsen
Oinonen Veijo jäsen
Timonen Tarja jäsen
Väänänen Timo jäsen
Mutanen Jere vs. toimialajohtaja, esittelijä
Koistinen Päivi hallituksen edustaja
Salo Jonna pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 26.3.2020 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riverian internet-sivuilla www.riveria.fi