Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3   Työjärjestyksen hyväksyminen
4 Osallistuminen neuvottelukunnan kokouksiin sähköisesti
5   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
6 Yhteishaun tulokset, kevät 2020
7 Teknologia-toimialan koulutustarjonnan suuntaaminen vuodelle 2021
8   Toimintaympäristö ja kilpailutilanne Teknologia-toimialalla 1-3/2020
9   Työelämäpalautekyselyn 2019 tulokset Teknologia-toimialalla
10   Ilmoitusasiat
11   Seuraava kokous
12   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Martikainen Kari puheenjohtaja
Rönkkö Reeta I varapuheenjohtaja
Juvonen Mika jäsen
Martikainen Sari jäsen
Puhakka Olli jäsen
Romppanen Anne jäsen
Sunikka Miika jäsen
Nissinen Jonna varajäsen
Ignatius Harri toimialajohtajan varahenkilö, esittelijä
Kolehmainen Katja hallituksen edustaja
Salo Jonna pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 27.3.2020 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riveria internet-sivuilla www.riveria.fi.