Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
18   Kokouksen avaus
19   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
20   Työjärjestyksen hyväksyminen
21   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
22   Kuntayhtymän johtaja, rehtorin katsaus
23   Opiskelijahuollon toimikunnan jäsenen muutos
24   Ravitsemispalvelujen toiminta kesällä 2020
25   Työnantajan edustajien nimeäminen mahdollisiin pääsopimuksen mukaisiin paikallisneuvotteluihin 1.3.2020 lukien
26   Edustajan nimeäminen Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy:n yhtiökokoukseen
27   Sijoitustoiminnan katsaus
28 Tilinpäätös 2019
29 Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset, tammikuu 2020
30 Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohje
31   Oppimisympäristöinvestointi määrarahan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020
32   Kone- ja laiteinvestointien määrärahat vuodelle 2020
33   Kuormatraktorin ja sähkökäyttöisen metsäkonekenttäsimulaattorin hankinta Riverian Valtimon koulutusyksikköön
34 Henkilöstön työhyvinvointisuunnitelma
35   Asia ei ole julkinen
36   Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
37   Ilmoitusasiat
38   Seuraava kokous
39   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Meriläinen Juhani puheenjohtaja
Saarelainen Ilpo I varapuheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Hurskainen Veli-Matti jäsen
Jaakkola Atso jäsen
Koistinen Päivi jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Kosonen Juha jäsen
Oinonen-Vänskä Sari jäsen
Roivas Maria jäsen
Väistö Leena jäsen
Parviainen Vesa yhtymävaltuuston I. vpj
Toivanen Ville yhtymävaltuuston II. vpj
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Herranen Jatta pedagoginen johtaja
Härkönen Reijo toimialajohtaja
Jolkkonen Jari toimialajohtaja
Laituri-Korhonen Merja hallintojohtaja
Pihonen Heli pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 27.2.2020 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riverian internet-sivuilla www.riveria.fi.