Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
53   Kokouksen avaus
54   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
55   Työjärjestyksen hyväksyminen
56   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
57   Kuntayhtymän tilannekatsaus ja vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen
58   Tilintarkastajan raportointi lautakunnalle
59   Arviointikertomuksen 2019 luonnostelu
60   Ilmoitusasiat
61   Seuraava kokous ja vuoden 2020 kokouspäivät
62   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Väistö Matti puheenjohtaja
Wickström Pertti varapuheenjohtaja
Tiainen Arja-Irene jäsen
Timonen Sakari jäsen
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, rehtori
Törrönen Taina tilintarkastaja, BDO Audiator Oy
Hurskainen Tuomo pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 13.12.2019 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla www.riveria.fi.