Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3   Työjärjestyksen hyväksyminen
4   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
5   Kuntayhtymän tilannekatsaus ja vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen
6   Tilintarkastajan raportointi lautakunnalle
7   Arviointikertomuksen 2019 luonnostelu
8   Ilmoitusasiat
9   Seuraava kokous ja vuoden 2020 kokouspäivät
10   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Väistö Matti puheenjohtaja
Wickström Pertti varapuheenjohtaja
Tiainen Arja-Irene jäsen
Timonen Sakari jäsen
Turtiainen Netta jäsen
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, rehtori
Tuomela Ulla-Maija tilintarkastaja, BDO Audiator Oy
Törrönen Taina tilintarkastaja, BDO Audiator Oy
Hurskainen Tuomo pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 13.12.2019 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla www.riveria.fi.