Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
218   Kokouksen avaus
219   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
220   Työjärjestyksen hyväksyminen
221   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
222   Kuntayhtymän johtaja, rehtorin katsaus
223 Ammattiosaamisen barometrin 2019 tuloksia
224 Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset, lokakuu 2019
225 Työolobarometrin tulokset 2019
226 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020 - 2024
227 Määräalan luovutus Joensuun kaupungille kiinteistöstä 167-444-31-174
228   Asia ei ole julkinen
229   Muutos opiskeluasioiden toimikunnanjäseniin toimikaudelle 2018 - 2020
230   Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
231   Ilmoitusasiat
232   Seuraava kokous
233   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Meriläinen Juhani puheenjohtaja
Saarelainen Ilpo I varapuheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Hurskainen Veli-Matti jäsen
Jaakkola Atso jäsen
Koistinen Päivi jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Kosonen Juha jäsen
Varis Milena varajäsen
Mäntynen Matti varajäsen
Väistö Leena jäsen
Hölttä Anna valtuuston pj
Parviainen Vesa valtuuston 1. vpj
Toivanen Ville valtuuston 2. vpj
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Herranen Jatta pedagoginen johtaja
Härkönen Reijo toimialajohtaja
Jolkkonen Jari toimialajohtaja
Laituri-Korhonen Merja hallintojohtaja
Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 21.11.2019 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla www.riveria.fi.