Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
175   Kokouksen avaus
176   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
177   Työjärjestyksen hyväksyminen
178   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
179   Kuntayhtymän johtaja, rehtorin katsaus
180 Koulutuskuntayhtymän ja jäsenkuntien kunnallisjohdon työkokoukset
181 Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset, syyskuu 2019
182   Kuntayhtymän toimintaa tukevien palvelujen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut
183 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022, Talousarvio 2020
184   Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2020
185 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
186   Yhtymävaltuuston jäsen ja varajäsen muutokset
187   Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n Johdon foorum ja edustajan nimeäminen yhdistyskokoukseen
188 Valtuustoaloite alumni-toiminnan aloittamisesta koulutuskuntayhtymässä
189   Perussuomalaisten valtuustoaloite opiskelijoiden liikunta- ja kulttuuriseteleistä
190 Hakemus vieraskielisen koulutuksen lisäämisestä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisten tutkinnon ja koulutuksen järjestämislupaan
191   Asia ei ole julkinen
192   Oppilaitosturvallisuus Riveriassa
193   Selvitys kassavaroista ja sijoituksista
194   Sijoitustoiminnan salkunhoidon kilpailutus
195   Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
196 Ilmoitusasiat
197   Seuraava kokous
198   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Meriläinen Juhani puheenjohtaja
Saarelainen Ilpo I varapuheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Hurskainen Veli-Matti jäsen
Jaakkola Atso jäsen
Koistinen Päivi jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Kosonen Juha jäsen
Mikkonen Krista jäsen
Varis Milena varajäsen
Väistö Leena jäsen
Hölttä Anna valtuuston pj
Parviainen Vesa valtuuston 1. vpj
Toivanen Ville valtuuston 2. vpj
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Herranen Jatta pedagoginen johtaja
Härkönen Reijo toimialajohtaja
Jolkkonen Jari toimialajohtaja
Laituri-Korhonen Merja hallintojohtaja
Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 24.10.2019 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla www.riveria.fi.