Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
129   Kokouksen avaus
130   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
131   Työjärjestyksen hyväksyminen
132   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
133 Toimitilojen ja niihin liittyvien hankkeiden tilannekatsaus, elokuu 2019
134 Määräalan myynti Joensuun kaupungille kiinteistöstö 167-16-1603-2
135   Yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten muutokset
136   Eron myöntäminen Palvelut ja Hyvinvointi -toimialan neuvottelukunnasta ja uuden jäsenen nimeäminen
137   Eron myöntäminen Palvelut ja Hyvinvointi -toimialan neuvottelukunnasta ja uuden jäsenen nimeäminen
138   Teknologia-toimialan toimialajohtajan sijainen
139   Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan valintapäätöksestä
140   Asia ei ole julkinen
141   Asia ei ole julkinen
142   Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluasiassa
143 Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset, heinäkuu 2019
144 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategian 2018 - 2021 välitarkastelu ja keskeiset toimenpiteet
145 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018
146   Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022, Talousarvio 2020
147   Kuntayhtymän toimintaa tukevien palvelujen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut
148   Päätöksen 27.2.2019 § 39 kumoaminen ja työnantajan edustajat yhteistoimintalain mukaisissa 9.9.2019 alkavissa yhteistoimintaneuvotteluissa
149   Selvitys kassavaroista ja sijoituksista
150   Kassavarojen varainhoidon kilpailuttaminen
151   Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
152   Ilmoitusasiat
153 Seuraava kokous ja kokouskalenteri syksy 2019 - 2020
154   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Meriläinen Juhani puheenjohtaja
Saarelainen Ilpo I varapuheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Hurskainen Veli-Matti jäsen
Jaakkola Atso jäsen
Koistinen Päivi jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Varis Milena varajäsen
Mäntynen Matti varajäsen
Väistö Leena jäsen
Hölttä Anna valtuuston pj
Parviainen Vesa valtuuston 1. vpj
Toivanen Ville valtuuston 2. vpj
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Herranen Jatta pedagoginen johtaja
Härkönen Reijo toimialajohtaja
Jolkkonen Jari toimialajohtaja
Laituri-Korhonen Merja hallintojohtaja
Elonen Petteri tilapalvelupäällikkö
Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 30.8.2019 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla www.riveria.fi.