Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
104   Kokouksen avaus
105   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
106   Työjärjestyksen hyväksyminen
107   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
108 Hakemus vieraskielisen koulutuksen lisäämisestä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisten tutkinnon ja koulutuksen järjestämislupaan
109 Kolmannesvuosikatsaus 1/2019
110   Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
111   Ilmoitusasiat
112   Seuraava kokous
113   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Meriläinen Juhani puheenjohtaja
Saarelainen Ilpo I varapuheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Jaakkola Atso jäsen
Koistinen Päivi jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Oinonen Sari jäsen
Väistö Leena jäsen
Hölttä Anna valtuuston pj
Parviainen Vesa valtuuston 1. vpj
Toivanen Ville valtuuston 2. vpj
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Herranen Jatta pedgoginen johtaja
Härkönen Reijo toimialajohtaja
Jolkkonen Jari toimialajohtaja
Laituri-Korhonen Merja hallintojohtaja
Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 23.5.2019 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla www.riveria.fi.