Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
1   Kokouksen avaus
2   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3   Työjärjestyksen hyväksyminen
4   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
5   Riverian Kiteen koulutusyksikön toiminnan ja oppimisympäristöjen esittely
6   Yhtymävaltuuston jäsenen vaihtuminen
7   Hallintojohtajan sijainen 1.1.2018 alkaen
8   Pedagogisen johtajan sijainen 1.1.2018 alkaen
9   Palvelut ja hyvinvointi-toimialan toimialajohtajan sijainen 1.1.2018 alkaen
10   Teknologia-toimialan toimialajohtajan sijainen 1.1.2018 alkaen
11 Työolobarometrin 2017 tulokset
12 Työsuojelutarkastuksesta räjähdystyömaalla
13   Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kansanopiston ja kesäyliopiston ylläpitolupien muuttaminen
14   Kone- ja laiteinvestointien määrärahat vuodelle 2018
15   Yhtymävaltuuston 29.11.2017 päätösten täytäntöönpano
16   Yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
17   Ilmoitusasiat
18   Seuraava kokous
19   Viranhaltijan palvelussuhdejärjestelyt
20   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Meriläinen Juhani puheenjohtaja
Saarelainen Ilpo I varapuheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Jaakkola Atso jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Kosonen Juha jäsen
Mikkonen Krista jäsen
Oinonen Sari jäsen
Parikka Pauliina jäsen
Väistö Leena jäsen
Hölttä Anna valtuuston pj
Parviainen Vesa valtuuston 1. vpj
Toivanen Ville valtuuston 2. vpj
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Hiltunen Pia hallintojohtaja
Härkönen Reijo toimialajohtaja
Jolkkonen Jari toimialajohtaja
Tuupanen-Laakkonen Eija koulutusyksikön yksikön päällikkö
Korhonen Pirjo koulutuspäällikkö
Hokkanen Elina opinto-ohjaaja
Nissinen Joanna opiskelija
Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 1.2.2017 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla www.riveria.fi.