Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
265   Kokouksen avaus
266   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
267   Työjärjestyksen hyväksyminen
268   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
269   Yhtymävaltuuston varajäsenen vaihtuminen
270   Opiskeluasioiden toimikunnan jäsenten nimeäminen toimikaudelle 2018 - 2020
271   Kuntayhtymän johtajan sijainen 1.1.2018 alkaen
272 Riverian visuaalinen ilme ja graafinen ohjeistus 1.1.2018 alkaen
273   Toimistopäällikön virkanimikkeen muuttaminen opiskelijahallinnon asiantuntijaksi
274   Virkojen lakkauttaminen
275   Kuntayhtymän työsuojelupäällikön nimeäminen 1.1.2018 alkaen
276   Työnantajan edustajien nimeäminen työsuojelutoimikuntaan toimikaudelle 2018 - 2021
277   Opiskelijoita ja henkilökuntaa koskevien salassa pidettävien ja arkaluontoisten tietojen käsittely 1.1.2018 alkaen
278 Yhtymähallituksen ratkaisuvallansiirto koulutuksen lainsäädäntöön liittyen 1.1.2018 alkaen
279 Taloudellisten tavoitteiden seuranta marraskuu 2017
280   Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen suoritepäätös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle vuodelle 2018
281 Stipendirahastojen sääntöjen vahvistaminen 1.1.2018 lukien
282   Kuntien Tiera Oy:n osakkuuden hankinta
283 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 2017
284 Sisäisen tarkastuksen raportti vuodelta 2017
285   Yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
286 Vuoden 2018 kokoukset ja seuraava kokous
287   Viranhaltijan palvelussuhdejärjestelyt
288   Ilmoitusasiat
289   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Meriläinen Juhani puheenjohtaja
Saarelainen Ilpo I varapuheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Jaakkola Atso jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Kosonen Juha jäsen
Oinonen Sari jäsen
Parikka Pauliina jäsen
Smura Antti jäsen
Väistö Leena jäsen
Varis Milena varajäsen
Hölttä Anna valtuuston pj
Parviainen Vesa valtuuston 1. vpj
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Herranen Jatta kehitysjohtaja
Hiltunen Pia talousjohtaja
Härkönen Reijo koulutusjohtaja
Jolkkonen Jari rehtori
Kouvalainen Perttu toimitusjohtaja, Fabrik
Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä ti 21.12.2017 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla www.pkky.fi.