Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
225   Kokouksen avaus
226   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
227   Työjärjestyksen hyväksyminen
228   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
229   Viranhaltijan siirtäminen rehtorin virasta koulutuspäällikön virkaan 1.1.2018 alkaen
230   Viranhaltijan siirtäminen rehtorin virasta koulutuspäällikön virkaan 1.1.2018 alkaen
231   Viranhaltijan siirtäminen rehtorin virasta koulutuspäällikön virkaan 1.1.2018 alkaen
232   Viranhaltijan siirtäminen rehtorin virasta henkilöstön kehittämispäällikön virkaan 1.1.2018 alkaen
233   Viranhaltijan siirtäminen rehtorin virasta opiskelijapalvelupäällikön virkaan 1.1.2018 alkaen
234   Viranhaltijan siirtäminen suunnittelujohtajan virasta viestintä-, markkinointi- ja myyntipäällikön virkaan 1.1.2018 alkaen
235 Pohjois-Karjalan aikuisopiston investointi- ja kehittämisrahasto
236   Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2021, talousarvio 2018
237 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö
238   Ilmoitusasiat
239   Johtokuntien ja hallituksen henkilöstöjaoston pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
240   Seuraava kokous
241   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Meriläinen Juhani puheenjohtaja
Saarelainen Ilpo I varapuheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Jaakkola Atso jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Kosonen Juha jäsen
Milena Varis varajäsen
Oinonen Sari jäsen
Parikka Pauliina jäsen
Smura Antti jäsen
Väistö Leena jäsen
Hölttä Anna valtuuston pj
Parviainen Vesa valtuuston 1. vpj
Toivanen Ville valtuuston 2. vpj
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Herranen Jatta kehitysjohtaja
Hiltunen Pia talousjohtaja
Härkönen Reijo koulutusjohtaja
Jolkkonen Jari rehtori
Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.11.2017 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Internet -sivuilla www.pkky.fi.