Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
191   Kokouksen avaus
192   Niittylahden toiminnan ja tilojen esittely
193   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
194   Työjärjestyksen hyväksyminen
195   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
196   Eron myöntäminen yhtymähallituksen ja Palvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunnan varajäsenyyksistä
197   Henkilökohtaisen varajäsenen nimeäminen yhtymähallitukseen 2017 - 2021
198   Henkilökohtaisen varajäsenen valinta Palvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukuntaan 2017 - 2021
199   Palvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunnan 2017 - 2021 työ- ja elinkeinoelämän varajäsenten nimeäminen
200   Teknologia-toimialan neuvottelukunnan 2017 - 2021 työ- ja elinkeinoelämän varajäsenten nimeäminen
201   Opiskeluasioiden toimikunnan 2015 - 2017 puheenjohtajan nimeäminen
202   Opiskeluhuollon toimikunnan toimikausi ja jäsenet
203   Yhtymähallituksen edustajien nimeäminen neuvottelukuntiin
204   Muutos PKKY:n edustajiin älykäs erikoistuminen Itä-Suomessa -hankkeen ohjausryhmässä
205   Edustajan nimeäminen Joensuun Tiedepuisto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
206   Edustajan nimeäminen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokoukseen
207   Hankinta-asiantuntijan viran perustaminen
208   Viranhaltijan siirtäminen teknisen johtajan virasta tilapalvelupäällikön virkaan 1.1.2018 alkaen
209   Tietosuojavastaavan nimeäminen
210   Koulutuskuntayhtymän tietosuojatyöryhmän perustaminen
211 Vastaus valtuustoaloitteeseen opiskelijayhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa
212   Kouluterveyskyselyn tulokset 2017
213   Pohjois-Karjalan Aikuisopiston opiskelijapalautteet 1.1. - 31.7.2017
214 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa 1.1.2018 lukien
215 Kumppanuustoiminnan käynnistäminen 2018
216   Yksikköhintojen kirjaaminen
217 Taloudellisten tavoitteiden seuranta syyskuu 2017
218 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2021, talousarvio 2018
219   Tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittely
220   Yhtymävaltuuston 20.9.2017 päätösten täytäntöönpano
221   Johtokuntien ja hallituksen henkilöstöjaoston pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
222   Ilmoitusasiat
223   Seuraava kokous
224   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Meriläinen Juhani puheenjohtaja
Saarelainen Ilpo I varapuheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Jaakkola Atso jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Kosonen Juha jäsen
Mikkonen Krista jäsen
Oinonen Sari jäsen
Parikka Pauliina jäsen
Väistö Leena jäsen
Hölttä Anna valtuuston pj
Parviainen Vesa valtuuston 1. vpj
Toivanen Ville valtuuston 2. vpj
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Herranen Jatta kehitysjohtaja
Hiltunen Pia talousjohtaja
Härkönen Reijo koulutusjohtaja
Jolkkonen Jari rehtori
Sallinen Kristiina vs. rehtori
Hayrabedian Ara kv. koordinaattori
Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä ti 26.10.2017 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Internet -sivuilla www.pkky.fi.