Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
171   Kokouksen avaus
172   Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
173   Työjärjestyksen hyväksyminen
174   Pöytäkirjan tarkastuksesta päättäminen
175   Yhtymähallituksen sihteerin valitseminen toimikaudelle 2017 - 2021
176   Yhtymähallituksen kokouksen koollekutsuminen
177   Yhtymähallituksen kokousten pöytäkirjojen nähtävänäpitäminen
178   Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksen nimi 1.1.2018 alkaen
179   Yhtymähallituksen edustajien nimeäminen neuvottelukuntiin
180   Yhtymähallituksen kokousajat valtuustokaudella 2017 - 2021
181 Yhtymähallituksen perehdytys ja koulutukset
182   Edustajien nimeäminen Pohjois-karjalan maakuntauudistuksen (Meijän maakunta) ohjausryhmään
183 Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta 2018 - 2021
184 Taloudellisten tavoitteiden seuranta elokuu 2017
185   Logistiikan, maanrakennuksen ja metsäalan vuokratilat Jukolankadulla
186 Lausunnon antaminen Tulliportinkadun kampuksen asemakaavan muutoksesta ja tonttijaon hyväksymisestä tehtyyn valitukseen
187 Opiskelijapalautekyselyt: Päättökyselyn tulokset 2017
188   Johtokuntien ja hallituksen henkilöstöjaoston pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
189   Ilmoitusasiat
190   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Meriläinen Juhani puheenjohtaja
Saarelainen Ilpo I varapuheenjohtaja
Purmonen Mika II varapuheenjohtaja
Jaakkola Atso jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Kosonen Juha jäsen
Mikkonen Krista jäsen
Oinonen Sari jäsen
Parikka Pauliina jäsen
Smura Antti jäsen
Väistö Leena jäsen
Hölttä Anna valtuuston pj
Parviainen Vesa valtuuston 1. vpj
Toivanen Ville valtuuston 2. vpj
Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Herranen Jatta kehitysjohtaja
Hiltunen Pia talousjohtaja
Härkönen Reijo koulutusjohtaja
Jolkkonen Jari rehtori
Väistö Riitta vs. suunnittelujohtaja, § 178 klo 16.20 - 16.42
Kouvalainen Perttu toimitusjohtaja mainostoimisto Fabrik, § 178 klo 1
Pirhonen Heli pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä to 28.9.2017 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Internet -sivuilla www.pkky.fi.