Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
15   Kokouksen avaus
16 Edustajien toteaminen
17   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
18   Työjärjestyksen hyväksyminen
19   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
20   Ääntenlaskijoiden valitseminen
21   Ilmoitukset valtuustoryhmistä
22   Yhtymävaltuuston vaalilautakunta 2017 - 2021
23   Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 2017 - 2021
24   Yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä ja yhtymävaltuuston sihteeri
25   Yhtymähallitus 2017 - 2021
26   Tarkastuslautakunta 2017 - 2021
27   Koulutuskuntayhtymän johtokunnat 2017 - 2021
28   Palvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 2017 - 2021
29   Teknologia-toimialan neuvottelukunta 2017 - 2021
30   Hallintojohtajan viran täyttäminen 1.1.2018 alkaen
31   Pedagogisen johtajan viran täyttäminen 1.1.2018 alkaen
32   Toimialajohtajan, palvelut ja hyvinvointi -toimiala, viran täyttäminen 1.1.2018 alkaen
33   Toimialajohtajan, teknologia-toimiala, viran täyttäminen 1.1.2018 alkaen
34 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen
35   Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
36   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Puhakka Olli jäsen
Sorjonen Liisa jäsen
Hakkarainen Päivi jäsen
Kettunen Juho varajäsen
Huikuri Teemu jäsen
Hulmi Raimo jäsen
Hyökki Sirpa jäsen
Kauppinen Roosa-Maria jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Lampi Aino jäsen
Martikainen Kari jäsen
Parkkila Janne jäsen
Pippola Jarmo jäsen
Salo Kauko jäsen
Summanen Rosa jäsen
Sutinen Anton jäsen
Tiainen Arja-Irene jäsen
Turunen Susanna jäsen
Toivanen Ville jäsen
Varis Milena jäsen
Wihonen Jussi jäsen
Väistö Matti jäsen
Vänskä Mirja jäsen
Karttunen Aira jäsen
Wickström Pertti jäsen
Mähönen Pentti jäsen
Parviainen Vesa jäsen
Tiittanen Soili jäsen
Timonen Tarja jäsen
Eronen Jyry jäsen
Kuronen Vesa jäsen
Nykänen Markku jäsen
Romppanen Anne jäsen
Jalovaara Raili jäsen
Keronen Niko jäsen
Lehtinen Pirkko jäsen
Väänänen Timo jäsen
Karkkonen Esko jäsen
Martikainen Sari jäsen
Tuhkanen Pekka jäsen
Vilén Oili jäsen
Haverinen Paavo jäsen
Rönkkö Reeta jäsen
Selin Birgitta jäsen
Blomberg Marko jäsen
Nissinen Jonna jäsen
Turunen Sini jäsen
Walling Päivi varajäsen
Parikka Pauliina jäsen
Parviainen Martti varajäsen
Hämäläinen Hannu jäsen
Laasonen Suvi jäsen
Hölttä Anna jäsen
Karvinen Esa pöytäkirjanpitäjä, kuntayhtymän johtaja

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä ma 25.9.2017 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Internet-sivuilla www.pkky.fi.  
Alkaen 25.09.2017