DynastyDynasty - Kokouksethttp://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/TELIMET.HTMYhtymähallitus 19.06.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019886.HTMYhtymähallitus 22.05.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019883.HTMTarkastuslautakunta 22.05.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019880.HTMYhtymähallitus 15.05.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019876.HTMYhtymävaltuusto 08.05.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019869.HTMTeknologia-toimialan neuvottelukunta 02.05.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019881.HTMYhtymähallitus 24.04.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019872.HTMPalvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 24.04.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019882.HTMTarkastuslautakunta 04.04.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019867.HTMYhtymähallitus 27.03.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019866.HTMTeknologia-toimialan neuvottelukunta 21.03.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019870.HTMPalvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 20.03.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019859.HTMTarkastuslautakunta 28.02.2019http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2019860.HTMPohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee johtokunta 10.05.2017http://dynaweb.pkky.fi:80/kokous/2017750.HTM