Dynasty tietopalvelu Haku RSS Riveria

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynaweb.pkky.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynaweb.pkky.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirja 27.11.2019 klo 14:00 - 16:10 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
18   Kokouksen avaus
19 Edustajien toteaminen
20   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
21   Työjärjestyksen hyväksyminen
22   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
23   Ääntenlaskijoiden valitseminen
24   Yhtymävaltuuston varajäsen vaihtuminen
25   Yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten muutokset
26   Yhtymävaltuuston jäsen ja varajäsen muutokset
27   Eronpyyntö yhtymähallituksesta
28   Yhtymähallituksen jäsenen valinta
29   Eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenyydestä
30   Yhtymähallituksen varajäsenen valinta
31   Eron myöntäminen Palvelut ja Hyvinvointi -toimialan neuvottelukunnasta ja uuden jäsenen nimeäminen
32   Eron myöntäminen Palvelut ja Hyvinvointi -toimialan neuvottelukunnasta ja uuden jäsenen nimeäminen
33 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018
34 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022, Talousarvio 2020
35 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2020
36   Kuntayhtymän johtaja -virkanimikkeen muutos kuntayhtymän johtaja, rehtorin viraksi
37 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
38 Valtuustoaloite alumni-toiminnan aloittamisesta koulutuskuntayhtymässä
39   Perussuomalaisten valtuustoaloite opiskelijoiden liikunta- ja kulttuuriseteleistä
40 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
41   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Hölttä Anna yhtymävaltuuston puheenjohtaja
Puhakka Olli jäsen
Sorjonen Liisa jäsen
Ainasto Päivi jäsen
Hirvonen Jukka jäsen
Hulmi Raimo jäsen
Hyökki Sirpa jäsen
Keränen Mika jäsen
Kolehmainen Katja jäsen
Korte Atte jäsen
Lampi Aino jäsen
Martikainen Kari jäsen
Mikkola Anne Kikkis jäsen
Mukkala Kati jäsen
Oinonen Veijo jäsen
Salo Kauko jäsen
Seppänen Tapio jäsen
Summanen Rosa jäsen
Sutinen Anton jäsen
Tiainen Arja-Irene jäsen
Toivanen Ville yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Varis Milena jäsen
Väistö Matti jäsen
Pätäri Arttu varajäsen
Karttunen Aira jäsen
Wickström Pertti jäsen
Mähönen Pentti jäsen
Parviainen Vesa yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Tiittanen Soili jäsen
Timonen Tarja jäsen
Eronen Jyry jäsen
Koivula Hanna jäsen
Kuronen Vesa jäsen
Nykänen Markku jäsen
Romppanen Anne jäsen
Jalovaara Raili jäsen
Keronen Niko jäsen
Lehtinen Pirkko jäsen
Karkkonen Esko jäsen
Martikainen Sari jäsen
Tuhkanen Pekka jäsen
Säämänen Jussi jäsen
Rönkkö Reeta jäsen
Kainulainen Anneli jäsen
Nissinen Jonna jäsen
Turunen Sini jäsen
Kuronen Riitta jäsen
Parviainen Martti varajäsen
Hämäläinen Hannu jäsen
Laasonen Suvi jäsen
Karvinen Esa pöytäkirjanpitäjä, kuntayhtymän johtaja
Meriläinen Juhani yhtymähallituksen puheenjohtaja
Purmonen Mika yhtymähallituksen 2. varapuheenjohtaja
Hurskainen Veli-Matti yhtymähallituksen jäsen
Koistinen Päivi yhtymähallituksen jäsen
Väistö Leena yhtymähallituksen jäsen
Pirhonen Heli hallinnon asiantuntija

Nähtävilläolo  
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 28.11.2019 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla www.riveria.fi.