Yhtymähallitus 29.08.2018  Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 29.08.2018  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tilinkäyttövaltuudet
Yhtymähallitus 29.08.2018  Seuraava kokous
Yhtymähallitus 29.08.2018  Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 29.08.2018  Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
Yhtymähallitus 29.08.2018  Taloudelliset tulokset heinäkuu 2018
Yhtymähallitus 29.08.2018  Vuosityöaikaan (OVTES) siirtymisen johdosta yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen
Yhtymähallitus 29.08.2018  Opettajien vuosityöaikakokeilusopimuksen irtisanominen ja paikallisneuvottelujen käynnistäminen vuosityöaikaan siirtymisestä
Yhtymähallitus 29.08.2018  Yhtymähallituksen edustajien nimeäminen neuvottelukuntiin
Yhtymähallitus 29.08.2018  Yhtymävaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen
Yhtymähallitus 29.08.2018  Yhtymävaltuuston 22.5.2018 päätösten täytäntöönpano
Yhtymähallitus 29.08.2018  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2021
Yhtymähallitus 29.08.2018  Strategian 2018 - 2021 toimeenpanosuunnitelma
Yhtymähallitus 29.08.2018  Riverian Outokummun toiminnan ja oppimisympäristöjen esittely
Yhtymähallitus 29.08.2018  ICT- ja TaHe -palveluita tarjoavien inhouse ja outhouse osakeyhtiöiden perustaminen ja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n liikkeenluovutus
Yhtymähallitus 29.08.2018  Outokummun kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus
Yhtymähallitus 29.08.2018  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Yhtymähallitus 29.08.2018  Työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 29.08.2018  Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhtymähallitus 29.08.2018  Kokouksen avaus
Tarkastuslautakunta 16.08.2018  Kokouksen päättäminen
Tarkastuslautakunta 16.08.2018  Seuraava kokous
Tarkastuslautakunta 16.08.2018  Ilmoitusasiat
Tarkastuslautakunta 16.08.2018  Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2019-2021
Tarkastuslautakunta 16.08.2018  Tilintarkastajan työohjelma 2018
Tarkastuslautakunta 16.08.2018  Sisäisen tarkastuksen raportti
Tarkastuslautakunta 16.08.2018  Tutkintoon johtavan koulutuksen pedagogiset linjaukset
Tarkastuslautakunta 16.08.2018  Pkky:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021 valmistelu
Tarkastuslautakunta 16.08.2018  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Tarkastuslautakunta 16.08.2018  Työjärjestyksen hyväksyminen