Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Kokouksen päättäminen
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Perussuomalaisten valtuustoaloite opiskelijoiden liikunta- ja kulttuuriseteleistä
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Valtuustoaloite alumni-toiminnan aloittamisesta koulutuskuntayhtymässä
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Kuntayhtymän johtaja -virkanimikkeen muutos kuntayhtymän johtaja, rehtorin viraksi
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2020
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022, Talousarvio 2020
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Eron myöntäminen Palvelut ja Hyvinvointi -toimialan neuvottelukunnasta ja uuden jäsenen nimeäminen
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Eron myöntäminen Palvelut ja Hyvinvointi -toimialan neuvottelukunnasta ja uuden jäsenen nimeäminen
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Yhtymähallituksen varajäsenen valinta
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenyydestä
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Yhtymähallituksen jäsenen valinta
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Eronpyyntö yhtymähallituksesta
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Yhtymävaltuuston jäsen ja varajäsen muutokset
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten muutokset
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Yhtymävaltuuston varajäsen vaihtuminen
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Ääntenlaskijoiden valitseminen
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Edustajien toteaminen
Yhtymävaltuusto 27.11.2019  Kokouksen avaus
Yhtymähallitus 20.11.2019  Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 20.11.2019  Seuraava kokous
Yhtymähallitus 20.11.2019  Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 20.11.2019  Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
Yhtymähallitus 20.11.2019  Muutos opiskeluasioiden toimikunnanjäseniin toimikaudelle 2018 - 2020
Yhtymähallitus 20.11.2019  Määräalan luovutus Joensuun kaupungille kiinteistöstä 167-444-31-174