Yhtymähallitus 23.10.2019  Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 23.10.2019  Seuraava kokous
Yhtymähallitus 23.10.2019  Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 23.10.2019  Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
Yhtymähallitus 23.10.2019  Sijoitustoiminnan salkunhoidon kilpailutus
Yhtymähallitus 23.10.2019  Selvitys kassavaroista ja sijoituksista
Yhtymähallitus 23.10.2019  Oppilaitosturvallisuus Riveriassa
Yhtymähallitus 23.10.2019  Hakemus vieraskielisen koulutuksen lisäämisestä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammatillisten tutkinnon ja koulutuksen järjestämislupaan
Yhtymähallitus 23.10.2019  Perussuomalaisten valtuustoaloite opiskelijoiden liikunta- ja kulttuuriseteleistä
Yhtymähallitus 23.10.2019  Valtuustoaloite alumni-toiminnan aloittamisesta koulutuskuntayhtymässä
Yhtymähallitus 23.10.2019  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n Johdon foorum ja edustajan nimeäminen yhdistyskokoukseen
Yhtymähallitus 23.10.2019  Yhtymävaltuuston jäsen ja varajäsen muutokset
Yhtymähallitus 23.10.2019  Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Yhtymähallitus 23.10.2019  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2020
Yhtymähallitus 23.10.2019  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022, Talousarvio 2020
Yhtymähallitus 23.10.2019  Kuntayhtymän toimintaa tukevien palvelujen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut
Yhtymähallitus 23.10.2019  Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset, syyskuu 2019
Yhtymähallitus 23.10.2019  Koulutuskuntayhtymän ja jäsenkuntien kunnallisjohdon työkokoukset
Yhtymähallitus 23.10.2019  Kuntayhtymän johtaja, rehtorin katsaus
Yhtymähallitus 23.10.2019  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Yhtymähallitus 23.10.2019  Työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 23.10.2019  Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhtymähallitus 23.10.2019  Kokouksen avaus
Yhtymähallitus 18.09.2019  Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 18.09.2019  Seuraava kokous
Yhtymähallitus 18.09.2019  Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 18.09.2019  Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
Yhtymähallitus 18.09.2019  Edustajan nimeäminen Skills Finland ry:n yhdistyskokoukseen
Yhtymähallitus 18.09.2019  Salassapito- ja tietosuojavelvotteiden huomioiminen julkaistaessa päätöksiä ja ilmoituksia yleiseen tietoverkkoon
Yhtymähallitus 18.09.2019  Kuntayhtymän virallisesta ilmoitustaulusta luopuminen ja virallisten ilmoitusten julkaisu kuntayhtymän internet-sivuilla 1.1.2020 alkaen