Yhtymähallitus 23.09.2020  Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 23.09.2020  Seuraava kokous
Yhtymähallitus 23.09.2020  Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 23.09.2020  Koronaepidemian vaikutuksista Riverian toimintaan
Yhtymähallitus 23.09.2020  Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Yhtymähallitus 23.09.2020  Paikallisen työaikapankkisopimuksen irtisanominen ja liukuvan työajan ehtojen muuttaminen
Yhtymähallitus 23.09.2020  ILO -hankkeeseen liittyvä hybridi kuorma-auton hankinta
Yhtymähallitus 23.09.2020  Osavuosikatsaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta
Yhtymähallitus 23.09.2020  Pohjois-Karjalan koulutuspalvelu Oy:n selvitysten jatkotoimenpiteet
Yhtymähallitus 23.09.2020  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021- 2023, talousarvio 2021 -prosessi
Yhtymähallitus 23.09.2020  Lausunto luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista
Yhtymähallitus 23.09.2020  Lieksan keittiön henkilökuntaa koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen
Yhtymähallitus 23.09.2020  Lieksan koulutusyksikön toimintojen uudelleenjärjestely
Yhtymähallitus 23.09.2020  Kolmannesvuosikatsaus 2/2020
Yhtymähallitus 23.09.2020  Hallintosääntö 1.1.2021
Yhtymähallitus 23.09.2020  Yhtymähallituksen linjaukset strategiatoimenpiteistä
Yhtymähallitus 23.09.2020  Riverian liittyminen Suomen fotoniikan seura ry:n jäseneksi
Yhtymähallitus 23.09.2020  Teknologia-toimialan neuvottelukunnan jäsenen muutos ja varapuheenjohtajan valinta
Yhtymähallitus 23.09.2020  Eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
Yhtymähallitus 23.09.2020  Toimialajohtaja, teknologia-toimiala sijainen ja 2. sijainen
Yhtymähallitus 23.09.2020  Toimialajohtajan, Palvelut ja hyvinvointi -toimiala virka
Yhtymähallitus 23.09.2020  Kuntayhtymän johtaja, rehtorin katsaus
Yhtymähallitus 23.09.2020  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Yhtymähallitus 23.09.2020  Työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 23.09.2020  Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhtymähallitus 23.09.2020  Kokouksen avaus
Tarkastuslautakunta 27.08.2020  Kokouksen päättäminen
Tarkastuslautakunta 27.08.2020  Seuraava kokous
Tarkastuslautakunta 27.08.2020  Ilmoitusasiat
Tarkastuslautakunta 27.08.2020  Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2021-2023