Yhtymähallitus 22.01.2020  Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 22.01.2020  Seuraava kokous
Yhtymähallitus 22.01.2020  Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 22.01.2020  Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
Yhtymähallitus 22.01.2020  Yhtymävaltuuston 27.11.2019 päätösten täytäntöönpano
Yhtymähallitus 22.01.2020  Riveria2025 henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman tilannekatsaus
Yhtymähallitus 22.01.2020  Hallintosihteereiden virkojen lakkauttaminen
Yhtymähallitus 22.01.2020  Toimialajohtajan viran täyttäminen, teknologia -toimiala
Yhtymähallitus 22.01.2020  Vuoden 2020 varsinainen suoritepäätös
Yhtymähallitus 22.01.2020  Toiminnalliset tulokset, joulukuu 2019
Yhtymähallitus 22.01.2020  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän perussopimus 1.1.2020
Yhtymähallitus 22.01.2020  Yhtymävaltuuston jäsenen vaihtuminen
Yhtymähallitus 22.01.2020  Kuntayhtymän johtaja, rehtorin katsaus
Yhtymähallitus 22.01.2020  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Yhtymähallitus 22.01.2020  Työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 22.01.2020  Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhtymähallitus 22.01.2020  Kokouksen avaus
Yhtymähallitus 18.12.2019  Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 18.12.2019  Seuraava kokous
Yhtymähallitus 18.12.2019  Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 18.12.2019  Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
Yhtymähallitus 18.12.2019  Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Vaikuttamisen kärjet 2021 -asiakirja
Yhtymähallitus 18.12.2019  Pohjois-Karjalan hyvinvointistrategia 2020 - 2025
Yhtymähallitus 18.12.2019  Tiedolla johtamisen järjestelmä
Yhtymähallitus 18.12.2019  Sijoitustoiminnan katsaus
Yhtymähallitus 18.12.2019  Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset, marraskuu 2019
Yhtymähallitus 18.12.2019  Kiinteistöjen myynti Kiteeltä
Yhtymähallitus 18.12.2019  Määräalojen luovutus Joensuun kaupungille kiinteistöstä 167-6-140-6
Yhtymähallitus 18.12.2019  Liittyminen Suomen oppisopimusosaajat ry:n varsinaiseksi yhteisöjäseneksi
Yhtymähallitus 18.12.2019  Kahden (2) opinto-ohjaajan viran perustaminen 1.1.2020 alkaen