Palvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 02.05.2018  Kokouksen päättäminen
Palvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 02.05.2018  Seuraava kokous
Palvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 02.05.2018  Ilmoitusasiat
Palvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 02.05.2018  Työelämäfoorumin perustaminen Palvelut ja hyvinvointi -toimialalle
Palvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 02.05.2018  Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat 2019
Palvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 02.05.2018  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Palvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 02.05.2018  Työjärjestyksen hyväksyminen
Palvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 02.05.2018  Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Palvelut ja hyvinvointi -toimialan neuvottelukunta 02.05.2018  Kokouksen avaus
Yhtymähallitus 25.04.2018  Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 25.04.2018  Viranhaltijan palvelussuhdejärjestelyt
Yhtymähallitus 25.04.2018  Seuraava kokous
Yhtymähallitus 25.04.2018  Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 25.04.2018  Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
Yhtymähallitus 25.04.2018  Taloudellisten tavoitteiden seuranta maaliskuu 2018
Yhtymähallitus 25.04.2018  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Riverian strategia 2018 - 2021
Yhtymähallitus 25.04.2018  Kevään 2018 yhteishaun hakijamäärät
Yhtymähallitus 25.04.2018  Kumppanuustoiminnan katsaus
Yhtymähallitus 25.04.2018  Kilpailutukseen liittyvä kantelu
Yhtymähallitus 25.04.2018  Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle
Yhtymähallitus 25.04.2018  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden määrittäminen ja viranhaltijoiden ja työntekijöiden KVTES:n mukaisten työaikakorvausten suorittaminen ja rajoittaminen
Yhtymähallitus 25.04.2018  Työnantajan edustajien nimeäminen mahdollisiin pääsopimuksen mukaisiin paikallisneuvotteluihin
Yhtymähallitus 25.04.2018  Edustajan nimeäminen Joensuun Tiedepuisto Oy:n yhtiökokoukseen
Yhtymähallitus 25.04.2018  Edustajan nimeäminen SAKU ry:n vuosikokoukseen
Yhtymähallitus 25.04.2018  Teknologia -toimialan jäsenen ja varajäsenen muutos
Yhtymähallitus 25.04.2018  Yhtymävaltuuston varajäsenen vaihtuminen
Yhtymähallitus 25.04.2018  Rakennusinvestointien määrärahan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018 ja investointien lisämäärärahaesitys
Yhtymähallitus 25.04.2018  Peltola D1-rakennuksen muutostyöt
Yhtymähallitus 25.04.2018  Tilannekatsaus koulutuskuntayhtymän kiinteistöistä
Yhtymähallitus 25.04.2018  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen