Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Kokouksen päättäminen
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Tilintarkastajan valinta vuosille 2018-2020, optiona 2021-2022
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023, talousarvio 2021
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Hallintosääntö 1.1.2021
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Koulutuskuntayhtymän ja jäsenkuntien kunnallisjohdon työkokoukset
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Kuvaus koronaviruspandemian (Covid-19) vaikutuksista Riverian toimintaan
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022, Talousarvio 2020 muutos
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2019
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Teknologia-toimialan neuvottelukunnan jäsenen muutos ja varapuheenjohtajan valinta
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Ääntenlaskijoiden valitseminen
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Edustajien toteaminen
Yhtymävaltuusto 25.11.2020  Kokouksen avaus
Yhtymähallitus 18.11.2020  Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 18.11.2020  Vuoden 2021 kokousajat ja seuraava kokous
Yhtymähallitus 18.11.2020  Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 18.11.2020  Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
Yhtymähallitus 18.11.2020  Riverian ja Shin Rai International Vocational Institute (Myanmar) yhteistyösopimus
Yhtymähallitus 18.11.2020  Koulutusviennin tilannekatsaus
Yhtymähallitus 18.11.2020  Lomarahan maksaminen
Yhtymähallitus 18.11.2020  Nurmeksen asuntolajärjestelyt
Yhtymähallitus 18.11.2020  Joensuun Peltolan E- ja F -rakennusten muutostyöt / urakoitsijavalinnat
Yhtymähallitus 18.11.2020  Toimitilaselvitys 2020
Yhtymähallitus 18.11.2020  Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset, lokakuu 2020
Yhtymähallitus 18.11.2020  Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021 - 2023