Yhtymähallitus 29.08.2019  Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 29.08.2019  Seuraava kokous ja kokouskalenteri syksy 2019 - 2020
Yhtymähallitus 29.08.2019  Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 29.08.2019  Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
Yhtymähallitus 29.08.2019  Kassavarojen varainhoidon kilpailuttaminen
Yhtymähallitus 29.08.2019  Selvitys kassavaroista ja sijoituksista
Yhtymähallitus 29.08.2019  Päätöksen 27.2.2019 § 39 kumoaminen ja työnantajan edustajat yhteistoimintalain mukaisissa 9.9.2019 alkavissa yhteistoimintaneuvotteluissa
Yhtymähallitus 29.08.2019  Kuntayhtymän toimintaa tukevien palvelujen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut
Yhtymähallitus 29.08.2019  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2022, Talousarvio 2020
Yhtymähallitus 29.08.2019  Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018
Yhtymähallitus 29.08.2019  Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategian 2018 - 2021 välitarkastelu ja keskeiset toimenpiteet
Yhtymähallitus 29.08.2019  Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset, heinäkuu 2019
Yhtymähallitus 29.08.2019  Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös kanteluasiassa
Yhtymähallitus 29.08.2019  Oikaisuvaatimus lehtorin virkaan valintapäätöksestä
Yhtymähallitus 29.08.2019  Teknologia-toimialan toimialajohtajan sijainen
Yhtymähallitus 29.08.2019  Eron myöntäminen Palvelut ja Hyvinvointi -toimialan neuvottelukunnasta ja uuden jäsenen nimeäminen
Yhtymähallitus 29.08.2019  Eron myöntäminen Palvelut ja Hyvinvointi -toimialan neuvottelukunnasta ja uuden jäsenen nimeäminen
Yhtymähallitus 29.08.2019  Yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten muutokset
Yhtymähallitus 29.08.2019  Määräalan myynti Joensuun kaupungille kiinteistöstö 167-16-1603-2
Yhtymähallitus 29.08.2019  Toimitilojen ja niihin liittyvien hankkeiden tilannekatsaus, elokuu 2019
Yhtymähallitus 29.08.2019  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Yhtymähallitus 29.08.2019  Työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 29.08.2019  Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhtymähallitus 29.08.2019  Kokouksen avaus
Tarkastuslautakunta 28.08.2019  Kokouksen päättäminen
Tarkastuslautakunta 28.08.2019  Seuraava kokous
Tarkastuslautakunta 28.08.2019  Ilmoitusasiat
Tarkastuslautakunta 28.08.2019  Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2020-2022
Tarkastuslautakunta 28.08.2019  Sisäisen tarkastuksen toteuttaminen vuonna 2019
Tarkastuslautakunta 28.08.2019  Valtimon koulutusyksikön esittely ja tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019