Yhtymähallitus 20.06.2018  Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 20.06.2018  Seuraava kokous
Yhtymähallitus 20.06.2018  Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 20.06.2018  Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
Yhtymähallitus 20.06.2018  Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2021
Yhtymähallitus 20.06.2018  Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset 1.1. - 31.5.2018
Yhtymähallitus 20.06.2018  Koulutuskuntayhtymän tietoturva- ja tietosuojaperiaatteet
Yhtymähallitus 20.06.2018  Tutkintoon johtavan koulutuksen pedagogiset linjaukset
Yhtymähallitus 20.06.2018  Paikallinen sopimus luottamusmiesten lukumäärästä ja ajankäytöstä (JUKO)
Yhtymähallitus 20.06.2018  Hallintojohtajan viran täyttäminen
Yhtymähallitus 20.06.2018  Hallintojohtajan avoimen viran hoito 1.8. - 31.12.2018
Yhtymähallitus 20.06.2018  Kuntayhtymän johtajan kehityskeskustelu
Yhtymähallitus 20.06.2018  Muutos opiskeluasioiden toimikunnan opiskelijajäseniin toimikaudelle 2018 - 2020
Yhtymähallitus 20.06.2018  Niittylahden tilojen vuokraus Joensuun kaupungille
Yhtymähallitus 20.06.2018  Koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteet
Yhtymähallitus 20.06.2018  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Yhtymähallitus 20.06.2018  Työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymähallitus 20.06.2018  Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhtymähallitus 20.06.2018  Kokouksen avaus
Yhtymähallitus 23.05.2018  Kokouksen päättäminen
Yhtymähallitus 23.05.2018  Seuraava kokous
Yhtymähallitus 23.05.2018  Josek Oy:n ja Tiedepuisto Oy:n sulautumissuunnitelman tilintarkastukseen liittyvä suostumus
Yhtymähallitus 23.05.2018  Ilmoitusasiat
Yhtymähallitus 23.05.2018  Neuvottelukuntien pöytäkirjat sekä yksihenkilöisten viranomaisten päätökset
Yhtymähallitus 23.05.2018  Taloudellisten tavoitteiden seuranta huhtikuu 2018
Yhtymähallitus 23.05.2018  Kone- ja laiteinvestointien määrärahat vuodelle 2018
Yhtymähallitus 23.05.2018  Sisäisen tarkastuksen työsuunnitelma 2018
Yhtymähallitus 23.05.2018  Rekrytointiohje 1.6.2018 alkaen
Yhtymähallitus 23.05.2018  Hankintaohje 1.6.2018 alkaen
Yhtymähallitus 23.05.2018  Ammatillisen koulutustarjonnan suuntaaminen ja aloituspaikat 2019